The power of Coffee

Yukiyo
Teaser: 

Toi même tu sais....